Analizy i symulacje z Power BI

Narzędzia klasy business intelligence umożliwiają łączenie danych z różnych źródeł. Powstały model danych może służyć jako dane wejściowe do analiz geolokalizacji, analiz „co jeżeli” (what if) czy symulacji.

Przykłady analiz w ramach podejścia Business Intelligence:

Analizy lokalizacji

analysis and simulations with power bi localization analysis antdata

Pozwalają na identyfikację dużych oszczędności wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z danymi lokalizacji (adres, współrzędne GPS). Pozwalają na wyznaczenie najbardziej optymalnego miejsca pod magazyn czy na znalezienie połączeń z najmniejszą liczba kilometrów/ najniższymi kosztami transportu. Wszystko zwizualizowane w Power BI na mapie 2D. Czytaj dalej…

Analizy „Co jeżeli”

analysis and simulations with power bi what if analysis antdata

Dzięki modelom matematycznym opartym na danych historycznych możemy tworzyć i testować różne scenariusze biznesowe. Takie bezkosztowe zasymulowanie różnych rozwiązań pozwala na wybór najbardziej optymalnego scenariusza ze względu na zadane kryterium — najwyższy zysk, najmniejszy koszt czy największe oszczędności. Czytaj dalej…

Symulacje metodą zdarzeń dyskretnych

analysis and simulations with power bi discrete event simulation

Symulacje metodą zdarzeń dyskretnych pozwalają na tworzenie złożonych modeli odzwierciedlających pracę dowolnego systemu np. przebieg projektu (PERT), pracę linii produkcyjnej czy wydajność systemu kolejkowego na lotnisku. Budowane modele są stochastyczne, co oznacza, że uwzględnione w modelu zmienne oparte są na rozkładach prawdopodobieństwa. Czytaj dalej…

Inne analizy i symulacje

Decyzje oparte na danych stają się standardem. Poznanie i wirtualne sprawdzenie dostępnych opcji daje niekwestionowane korzyści. Dysponując dużym wachlarzem narzędzi i fachową wiedzą, firma Antdata może przeprowadzić w Power BI skrojoną na Państwa potrzebę analizę scenariuszy ze względu na wybrane kryteria.

Skontaktuj się z nami

Interesujesz się Microsoft Power BI? Zarezerwuj termin telefonicznej konsultacji.

Scroll to Top