ms azure case study

Case study: MS Azure

Power BI oraz usługi Azure w raportowaniu sprzedaży, kosztów oraz produkcji

Naszym klientem była firma specjalizująca się w produkcji rozmaitych produktów pochodzenia zwierzęcego. Potrzeba uzyskania szerokiej widoczności danych z zakresu sprzedaży, kosztów, księgowości i produkcji, wymagała zbudowania grupy raportów pozwalających na analizę poszczególnych komponentów.

Duża ilość danych początkowych i potrzeba ich obróbki wymagała zastosowania rozwiązań Azure w celu stworzenia hurtowni danych. Dzięki takim usługom jak: Azure SQL, Databricks, Data Lake Storage oraz Azure Data Factory, możliwa była konfiguracja optymalnego połączenia ze źródłem danych (którym był głównie wewnętrzny system zarządzania organizacją) oraz stworzenie pipeline’ów dla poszczególnych raportów. Ułatwiło to określenie logiki codziennego odświeżania danych i wysyłania powiadomień w razie pojawienia się błędu.

Powstało łącznie 6 interaktywnych raportów Power BI, które za pomocą Power BI App zostały złożone w jedną aplikację Wynikiem powiązania i połączenia ze sobą pulpitów nawigacyjnych jest łatwość w ich znalezieniu i zainstalowaniu zarówno w usłudze Power BI, jak i na urządzeniach przenośnych. Ponadto przy odświeżaniu danych zmiany są automatycznie widoczne, dzięki czemu użytkownicy nie muszą martwić się o zachowanie ich aktualności.

ms azure case study antdata
ms azure case study antdata

Każdy z powstałych raportów stanowi bazę informacyjną do podejmowania kluczowych decyzji w zarządzaniu całą organizacją: od analizy sprzedaży, poprzez kontrolę stanów magazynowych i produkcji, do analizy dokładnych kosztów w rozbiciu na poszczególne komponenty. Wdrożone rozwiązanie zawierało, między innymi, następujące raporty:

  • Raport sprzedażowy – pozwalający na całościowe spojrzenie na sprzedaż poprzez śledzenie trendu zysku ze sprzedaży w czasie, porównywanie wartości rok po roku oraz analizę sprzedaży netto każdego produktu.
  • Raport cena-ilość – pokazujący, w którym wydziale najlepiej wytwarzać dane grupy produktowe w celu optymalizacji kosztów produkcyjnych.
  • Raport kosztów – ukazujący grupy kosztów pracowniczych, amortyzacyjnych, transportowych czy medialnych w czasie z podziałem na poszczególne wydziały.

Zastosowane przez nas wdrożenie Power BI jest kompletnym narzędziem Business Intelligence, które obecnie działa w pełni automatycznie, bez ingerencji deweloperów, co eliminuje możliwość pojawienia się błędu ludzkiego. Co przekłada się na osiągane wyniki biznesowe? Dane, którymi zasilane są raporty, są przyrostowo aktualizowane raz dziennie, dzięki czemu firma ma stale dostęp do aktualnych i powtarzalnych analiz.

Integracja i raportowanie danych za pomocą Power BI oraz usług Azure

Wdrożenie raportowania Power BI oraz usług Azure, w firmie będącej rozpoznawalnym i cenionym producentem mebli, pozwoliło na ujednolicenie i integracje danych oraz uzyskanie przejrzystych analiz biznesowych. Firma posiada kilka oddziałów w Polsce, które korzystają z zewnętrznych systemów do zarządzania oraz systemów finansowo-księgowych.

Ogrom informacji dostarczonych przez klienta wymagał zbudowania hurtowni danych przy użyciu usług Azure. Normalizacja i ustandaryzowanie danych, uzyskana dzięki połączeniu baz za pomocą Azure SQL, przekłada się jakość analiz przedstawianych w raportach. Data Lake Storage oraz Azure Data Factory umożliwiają stworzenie i konfigurację pipeline’ów, które pozwalają na automatyzację procesu codziennego lub cotygodniowego odświeżania danych i wysyłają powiadomienie w razie pojawienia się błędu. Należy podkreślić, że proces ten jest w pełni automatyczny i pozwala na maksymalne wyeliminowanie błędu ludzkiego w procesie pozyskiwania i oczyszczania danych.

W ramach projektu powstały 4 grupy raportowe. Każda z nich zawiera interaktywne tabele oraz wizualizacje, ukazujące szczegółowe wyniki biznesowe firmy w ujęciu miesięcznym i rocznym. Zbudowane rozwiązanie pozwala na uzyskanie analiz zarówno z perspektywy całej firmy, jak i z poziomu poszczególnych oddziałów, magazynów, czy pojedynczych produktów. Dzięki zastosowaniu zaawansowanych funkcji i operatorów języka DAX, możliwe było stworzenie kluczowych wskaźników efektywności.

Analiza kosztów pozaprodukcyjnych (np. amortyzacji, kosztów BHP czy kosztów logistycznych) pozwala na kontrolę kosztów oraz generowanie oszczędności. Dzięki śledzeniu wydatków transportowych, przypadających na dany rodzaj towaru z podziałem na lokalizacje i firmy transportowe, możliwe jest określenie, którego przewoźnika należy zatrudnić do przewozu konkretnego towaru.

Raport zawierający analizy wyników firmy umożliwia przyjrzenie się kosztom w rozbiciu na poszczególne składowe i porównanie ich z przychodami. Dodatkowo ujęcie tych czynników w czasie pozwala na podjęcie wielu działań optymalizacyjnych, poprawiających osiągane wyniki biznesowe poprzez zwiększanie zysków i redukcję kosztów.

W raportach zostały wykorzystane tabele kursów walut dostarczane przez Narodowy Bank Polski, które umożliwiają wyrażenie wszystkich kosztów i przychodów w jednej, lokalnej walucie, pomimo że fakturowania odbywają się w różnych krajach.

Całość raportu dostępna jest obecnie na serwisie, który gwarantuje korzystanie z wdrożonego narzędzia.

Skontaktuj się z nami

Interesujesz się Microsoft Power BI?
Zarezerwuj termin telefonicznej konsultacji.

Scroll to Top