Symulacje metodą zdarzeń dyskretnych

Symulacje metodą zdarzeń dyskretnych pozwalają na tworzenie złożonych modeli odzwierciedlających np. przebieg projektu (PERT) lub pracę linii produkcyjnej.

Symulacje metodą zdarzeń dyskretnych – to technika modelowania, w której wszelkie zmiany z modelu symulacyjnym reprezentowane są przez zdarzenia (węzły), które zachodzą, gdy zaistnieją określone warunki. Takie modele są zazwyczaj reprezentowane za pomocą grafów zdarzeń z węzłami i zależnościami między nimi (strzałki).

discrete event simulations graph antdata

Wszystkie zmiany zachodzące w modelu podczas symulacji są widoczne na grafie, więc łatwo zrozumieć jak model działa. Modele są zazwyczaj stochastyczne, czyli każde ze zdarzeń zachodzi według przypisanego do niego rozkładu prawdopodobieństwa.

Symulacja

Symulacja na modelu może być przeprowadzana wielokrotnie. Dzięki temu można testować różne scenariusze by np. sprawdzić prawdopodobieństwo ukończenia dużego projektu na czas (modelowanie PERT) czy wskazać najczęstsze sytuacje, przez które projekt przekracza termin.

Wraz z biegiem projektu, gdy kolejne jego etapy są podsumowywane, stochastyczne dane w modelu są zastępowane przez dane rzeczywiste przez co wynik symulacji staje się bardziej precyzyjny. Dzięki temu model jest wspaniałym narzędziem do zarządzania ryzykiem projektu.

Wiele zastosowań

Modele dyskretne są bardzo elastyczne, mogą służyć również do modelowania złożonych systemów produkcyjnych jak i np. nowego systemu kolejkowego na lotnisku.

Skontaktuj się z nami

Interesujesz się Microsoft Power BI? Zarezerwuj termin telefonicznej konsultacji.

Scroll to Top