Wdrożenia IoT

szybkie wdrożenie w Twojej firmie

Wspieraj produkcje dzięki sieci czujników i raportowaniu BI

Wdrożenie rozwiązania dla wybranych etapów produkcji pozwala na wykrycie wąskich gardeł

Gotowe rowziązanie od Microsoft

Możliwość pełnej integracji z raprtowaniem Power BI oraz usługami chmurowymi Microsoft

Na skróty – czym jest Internet rzeczy (IoT):

azure iot implementation graph antdata
  • IoT (Internet rzeczy) możemy rozumieć jako sieć fizycznych urządzeń podłączonych do Internetu, które przesyłają dane telemetryczne z czujników do chmury w celu przetwarzania, zbierania, a następnie wizualizacji danych
  • Architektura IoT wdrażana jest w celu automatyzacji oraz optymalizacji procesów, jako wsparcie dla Lean Manufacturing oraz element Business Intelligence.
  • Internet rzeczy jest jednym z najistotniejszych elementów koncepcji Przemysłu 4.0.
  • Antdata przy wdrażaniu rozwiązań IoT wykorzystuje technologie Azure oraz Power Platform – Power BI, Power AppsPower Automate.
  • Urządzenia IoT przesyłają dane do IoT Hub lub IoT Central, które są centrum zarządzania czujnikami, ale też odpowiadają za zbieranie danych. Następnie telemetria przesyłana jest strumieniowo do kolejnych usług na platformie Azure, np. do Stream Analytics w celu analizy i przetwarzania strumieni telemetrycznych w czasie rzeczywistym. Ostatecznie uporządkowane dane trafiają do bazy danych Azure lub bezpośrednio do Power BI zapewniając wizualizacje live.
  • Dane telemetryczne mogą być przekazywane bezpośrednio do chmury lub mogą być przetwarzane lokalnie na urządzeniu brzegowym, aby ograniczyć ilość danych przesyłanych do chmury. Takie rozwiązanie w przypadku technologii Microsoftu nazywa się Azure IoT Edge.

Więcej informacji – czym jest oraz z czego się składa IoT

IoT jest zestawem technologii połączonych ze sobą oraz skupionych wokół trzech głównych obszarów:

Rzeczy

fizyczne czujniki wysyłające dane telemetryczne połączone z Internetem.

Informacje

wynik przetworzonych danych wysyłanych przez czujniki. Do przetwarzania, a następnie wizualizacji danych używanych może być wiele systemów takich jak: Stream Analytics, Power BI, Azure Functions i wiele innych.

Akcja

odpowiedzi na informację. Mogą to być decyzje podejmowane przez ludzi, ale też automatyczne odpowiedzi systemu, ponieważ IoT Hub może komunikować się z urządzeniami i czujnikami w obydwie strony.

iot implementation graph antdata

Obszar rzeczy przedstawiony na schemacie składa się z urządzeń IoT, czyli czujników lub maszyn wyposażonych w czujniki mogących łączyć się z chmurą lub urządzeniem Edge, które przetwarza dane lokalnie, a następnie przesyła do chmury.

W obszarze informacji znajdują się różne systemy umożliwiające przetwarzanie (Stream Analytics, Azure Functions, Azure Time Series Insights), magazynowanie (Azure Blob, SQL Database) oraz wizualizacje danych (Power Apps, Power BI).

Obszar akcji to obszar, w którym podejmowane są decyzje.

Skupmy się może teraz na opisaniu używanych przez Antdata usług Azure IoT. Najważniejszą częścią infrastruktury, są usługi, które integrują część fizyczną z częścią w chmurze. W środowisku Microsoft są to: IoT Hub oraz IoT Central. Obydwa systemy spełniają takie same zadanie, istnieją jednak między nimi zasadnicze różnice.

IoT Hub

Jest to środowisko PaaS, działające jako centrum infrastruktury IoT, które pozwala na dwukierunkową komunikację pomiędzy Hubem, a urządzeniami IoT. Pozwala zapewnić bezpieczne połączenie dla milionów urządzeń IoT. Umożliwia obsługę bardzo dużej ilości danych oraz monitorowanie podłączonych czujników.

IoT Central

– spełnia takie samo zadanie jak IoT Hub. Jest to jednak aplikacja chmurowa, czyli SaaS. Nadal pozwala na integracje wielu czujników, dwukierunkową komunikacje oraz tworzenie ich wzorów, jednak nie pozwala na tak dużo swobodę w personalizacji rozwiązań dla konkretnych potrzeb. Ułatwia zastosowanie rozwiązania IoT oraz skraca czas implementacji.

Bardzo ważnym elementem dla przedsiębiorstw w trakcie wdrażania IoT jest zabezpieczenie przesyłanych danych. Rozwiązanie Microsoft Azure IoT zostało stworzone z myślą o bezpieczeństwie. Stosowana przez firmę Antdata infrastruktura Microsoft zabezpiecza cała architekturę – czujniki, wysłane dane, IoT Hub, ale też usługi odpowiedzialne za przetwarzanie, magazynowanie oraz wizualizacje danych. Za warstwę ochronną odpowiadają takie produkty jak:

Azure Sphere

– usługi i produkty Microsoft, które umożliwiają zwiększenie bezpieczeństwa przez połączenie czujników z systemem Azure Sphere OS i chmurą. Azure Sphere pozwala także zaimplementować nowe urządzenia IoT na certyfikowanych mikrokontrolerach Azure Sphere.

Azure Device Provisioning Service

– urządzenia IoT są automatycznie połączone z IoT Hub i zabezpieczone od razu po podłączeniu. Pozwala to na uniknięcie błędów podczas budowania połączenia między urządzeniami i chmurą.

Azure Security Center dla IoT

– zapewnia wgląd na całość zabezpieczeń dla menadżerów wdrożenia IoT.

Kolejne rozwiązanie, o którym wspomnieliśmy wcześniej to urządzenie brzegowe. W usłudze Microsoft, jest ono realizowane przez Azure IoT Edge. Jest to część IoT Hub, funkcjonująca jako fizyczne urządzenie, które lokalnie zbiera dane z czujników, przetwarza je i dopiero wtedy przesyła do chmury. Takie rozwiązanie pozwala zaoszczędzić miejsca na chmurze, a także wykonuje wszystkie niezbędne operacje przetwarzania danych na urządzeniu lokalnym. Do realizowania operacji na danych najczęściej używane są:

Stream Analytics

– analiza i przetwarzanie zdarzeń w czasie rzeczywistym. Wykonuje operacje i zadania na dużych ilościach danych przesyłanych strumieniowo z wielu źródeł jednocześnie. Jest dostępna do uruchomienia w środowisku IoT Edge.

Azure Time Series Insights

– zapewnia obsługę danych, wizualizacje oraz analizę i wykrywanie anomalii.

Azure Functions

– bezserwerowa platforma obliczeniowa sterowana zdarzeniami, która może również służyć do celów przetwarzania danych

Magazynowanie danych realizowane jest dzięki architekturze danych Microsoft Azure, a wizualizacja odbywa się z wykorzystaniem raportów Power BI, które mogą być przedstawiane w BI kiosku.

Microsoft Power BI umożliwia wizualizacje danych live, równocześnie z danymi historycznymi. Power BI service pozwala na przedstawienie telemetrii na panelach w serwisie Power BI. Dane w czasie rzeczywistym przedstawiane są w formie kafelków i wizualizacji.

real life BI telemetry
diagram showing an example of azure iot architecture

Diagram przedstawiający architekturę Azure IoT z wykorzystaniem wielu dostępnych usług został przedstawiony poniżej.

Korzyści płynące z wdrożenia IoT

Wdrożenie IoT umożliwia organizacjom zwiększenie wydajności operacyjnej, bezpieczeństwa w miejscu pracy, ale także obniżenie kosztów. Takie rozwiązania zastosowane w firmie produkcyjnej przyczyniają się do zwiększenia efektywności produkcji, uwolnienia pełnego potencjału linii oraz mogą być kolejnym etapem wdrażania strategii Lean Manufacturing.

Mówiąc o Lean Manufacturing, nie sposób nie wspomnieć o Kaizen, czyli koncepcji ciągłego doskonalenia. Jeśli się nad tym zastanowić to właśnie IoT jest ciągłym dążeniem do usprawnień oraz optymalizacji procesów. Wdrożenie Lean Manufacturing wiąże się z optymalizacją na podstawie ludzkich doświadczeń oraz ręcznie zebranych danych. W wyniku tego, ogromne ilości danych o przebiegu procesu produkcyjnego nie są zbierane i analizowane. Można powiedzieć, że brak tych danych prowadzi do powstawania marnotrawstw, o których nawet nie wiemy, a przecież Lean Manufacturing to proces dążący do ich minimalizacji oraz eliminacji niepotrzebnych operacji. Wprowadzenie czujników oraz sensorów na wybranych etapach produkcji pozwala zgromadzić brakujące dane i wynieść wdrażanie koncepcji eliminacji marnotrawstw na nowy poziom. Digitalizacja obejmująca maszyny, kontrolująca ich prace pozwala wprowadzić analizy oraz wspomóc podejmowanie decyzji na każdym szczeblu organizacyjnym w przedsiębiorstwie.

Przekształcanie danych w użyteczną informacje, a następnie ich analiza oraz pomoc w podejmowaniu decyzji to właśnie Buisness Inteligence. Integracja danych live pochodzących z produkcji, danych historycznych oraz informacji z innych działów przedsiębiorstwa pozwala usprawnić oraz stworzyć system działający jako jeden sprawny współpracujący organizm.

Przykład architektury Azure IoT w międzynarodowej firmie z branży tworzyw sztucznych

Obszary, w których można wdrożyć rozwiązania IoT są bardzo szerokie. Ciekawym przykładem jest wdrożenie czujników do inteligentnego monitorowania linii produkcyjnej, składającej się z wtryskarek wytwarzających wyroby z tworzyw sztucznych.

W analizowanym przez nas przypadku zastosowany został typ produkcji seryjnej oraz niepotokowa forma organizacji produkcji. Oznacza to, że cały proces technologiczny wykonywany jest na jednej maszynie – wtryskarce, a wyroby produkowane są w partiach (zleceniach). Najważniejszymi parametrami w przypadku takiej organizacji produkcji jest ilość wyprodukowanych wyrobów, z którego możemy uzyskać wskaźnik – % wykonania partii wyrobów. W przypadku wtryskarek najważniejszym w kontekście monitorowania produkcji jest czas cyklu, czyli czas potrzebny na przejście jednego pełnego cyklu, wyprodukowania jednego wyrobu – od zamknięcia formy, wtryśnięcia tworzywa, do otwarcia formy.

Wdrożenie architektury IoT zaczęto od zamontowania czujnika (wyłącznika krańcowego) na formie wtryskowej, który odpowiada za liczenie cykli otwarcia i zamknięcia formy. Dzięki tym danym, można przedstawić, ile razy zamknęła się forma, czyli ile wyprodukowano wyrobów oraz obliczyć czas między zamknięciami – czas cyklu. Dodatkowo zainstalowano inteligentną wagę w pojemniku na tworzywo sztuczne, która wysyła dane telemetryczne o dostępnej ilości materiału. Znajomość masy gotowej wypraski pozwala obliczyć wskaźnik pokazujący na jaką ilość wyrobów oraz na ile czasu pozostało materiału.

W przedstawionej formie produkcji jeden operator bardzo często obsługuje kilka lub nawet kilkanaście maszyn. Znacznym usprawnieniem jego pracy jest wysłanie mu odpowiednich alertów na podstawie uzyskiwanych danych. Dane wysyłane przez czujniki zostały zintegrowane w chmurze Azure. Dzięki zastosowaniu Stream AnalyticsAI możliwe jest wykrywanie anomalii w czasach cyklu, np. jednorazowy skok w czasie cyklu lub bardzo krótki czas cyklu. IoT Hub natomiast wykorzystywany jest do monitorowania wysyłanych danych i kontroli działania czujników. Notification Hub wykorzystany jest do stworzenia systemu alertów. W przypadku wystąpienia anomalii system wysyła powiadomienie do operatora z informacją, że proces jest niestabilny i należy sprawdzić co się dzieje.

Kolejnym alertem jest informowanie operatora o stanie tworzywa w pojemniku i wysyłanie powiadomienia, kiedy jego ilość osiągnie krytyczny poziom i należy go dosypać. Inny system informowania automatycznie wysyła e-maila z protokołem zakończenia produkcji partii wyrobów (dane uzyskiwane z czujnika liczącego liczbę cykli). Taka wiadomość jest kierowana bezpośrednio do magazynu (Informacja, że możliwy jest już transport partii), koordynatora produkcji (możliwość sprawdzenia czy plan produkcji przebiega prawidłowo) oraz do zespołu odpowiedzialnego za przezbrajanie maszyn (przygotowanie się do zmiany formy dla nowego zlecenia).

Oczywiście możliwy jest dalszy rozwój takiego rozwiązania IoT. Rozbudowę można zacząć od implementacji większej ilości czujników, ale w tym przypadku ciekawym rozwiązaniem jest integracja całego systemu z raportowaniem Power BI, Power Apps oraz BI Kioskiem. Zbierane dane są przedstawione na raporcie Power BI. Operator lub kierownik produkcji ma dostęp do informacji z każdej wtryskarki. Na ekranie kiosku można wybierać interesującą nas maszynę lub zlecenie produkcyjne i uzyskać informacje o jego realizacji lub o stanie maszyny na wyciągnięcie ręki. Raport Power BI przedstawia wizualizacje live, historyczne dane o anomaliach, informacje czy w trakcie trwania zlecenia zabrakło tworzywo lub wystąpił przestój. Dalszym procesem integracji jest wdrożenie Power App, w której kierownik produkcji może wprowadzać informacje o kolejnym zleceniu oraz przypisywać do niego konkretną maszynę.

An example of Azure IoT architecture in a company in the plastics industry

Dlaczego warto wybrać platformę Microsoft Azure IoT?

Platforma Azure to gotowe środowisko stworzone przez Microsoft. Mnogość usług oraz oprogramowania dostępnego na chmurze Azure jest na tyle duża, że pozwala na indywidualne podejście do każdego projektu oraz stworzenie spersonalizowanego rozwiązania.

Największa zaleta to właśnie to, że środowisko jest już gotowe, dzięki czemu koszt wdrożenie jest niższy niż w przypadku rozwiązań programowanych od podstaw. Takie podejście zajmuje też znacznie więcej czasu i wymaga bardziej złożonych procesów oraz dużego zaangażowania pracowników przedsiębiorstwa.

Należy też zwrócić uwagę, że dzięki zastosowaniu platformy Azure IoT można bardzo łatwo zintegrować ze sobą inne elementy Buisness Inteligence, takie jak Microsoft Power BI, Power Apps, architektura danych Azure czy Power Automate. Takie holistyczne podejście zapewnia stworzenie działającego ekosystemu oraz pozwala uniknąć problemów z kompatybilnością.

azure iot implementation graph antdata

Skontaktuj się z nami

Interesujesz się Microsoft Power BI?
Zarezerwuj termin telefonicznej konsultacji.

Scroll to Top