Chmura Azure

& Business Intelligence

Raportowanie w oparciu o architekturę Azure jest pierwszym krokiem wdrożenia chmury w firmie

Obszarem, gdzie migracja do chmury daje znakomite efekty, jest Business Intelligence

Power BI ujawnia pełnię swoich możliwości wdrożony wraz z odpowiednią Architekturą Danych

Integracja rozwiązań lokalnych (on-premise) i usług Azure daje znakomite efekty w któtkim czasie

Na skróty – czym jest Architektura danych Microsoft Azure

azure cloud services graph antdata
 • Architektura danych Azure to zestaw usług dotyczących zbierania i przetwarzania danych osadzonych w chmurze. W jej skład wchodzą komponenty do przechowywania danych (bazy i hurtownie danych) jak i ich przetwarzania (np. maszyny wirtualne).
 • Antdata specjalizuje się w rozwiązaniach i usługach związanych z gromadzeniem, przetwarzaniem i analizą danych (raportowaniem) – od prostych wdrożeń Power BI po pełną architekturę przepływu danych Azure (połączonych z Power BI, Power Apps i Power Automate).
 • Jeśli szukasz możliwości wdrożenia raportowania Power BI z jednoczesną budową i utrzymaniem hurtowni (repozytorium) danych – trafiłeś we właściwe miejsce
 • Rozwiązania możemy wdrażać nawet na poziomie danego działu w firmie, zmiana może mieć charakter lokalny lub globalny.
 • Jako Microsoft PartnerCloud Solutions Provider Reseller, będący jednocześnie praktykiem wdrożeń Azure & Power BI, jesteśmy w stanie zaproponować i wdrożyć rozwiązania skrojone na aktualne potrzeby firmy, które następnie można wyskalować, bez podejmowania wcześniejszego ryzyka lub zobowiązań finansowych na znacząca skalę.

Architektura danych w chmurze Azure – dodatkowe informacje.

Często słyszymy pojęcia takie jak: migracja do chmury, chmura obliczeniowa, dostawcy rozwiązań chmurowych i podobne. Czasem słyszymy konkretne nazwy, takie jak Microsoft Azure, Google Cloud, Amazon Web Services i inne. Dodatkowo, wymienione pojęcia i marki zestawiane są ze skrótami np. SaaS (Software as a Service), PaaS (Platform as a Service) czy też IaaS (Infrastructure as a Service).

Trudno o prostą i jednoznaczną odpowiedź, czym jest chmura oraz do czego możemy ją (w prowadzonym przez nas biznesie) wykorzystać. Poniżej postaramy się takiej odpowiedzi udzielić.

Chmura to jednocześnie miejsce jak i sposób postępowania i użytkowania. Miejsce w odniesieniu do przechowywania (w domyśle: naszych) danych – czyli tak naprawdę na infrastrukturze (serwerach, centrach danych) danej firmy (np. Microsoft, Google, Amazon, IBM) jak i tego, co i jak możemy z tymi danymi robić. np. gromadzić, przetwarzać, analizować i wykonywać. W największym skrócie: możemy zakupić, projektować, wykorzystywać i skalować rozwiązania bez konieczności zapewniania zaplecza technicznego, licencyjnego oraz serwisowego.

Zależności pomiędzy Iaas, PaaS i SaaS łatwo zrozumieć, analizując poniższą wizualizację:

microsoft azure data architecture graph antdata

SaaS

SaaS to wynik pracy programistów, który jest dla użytkownika końcowego dostępny jako przyjazny i intuicyjny serwis lub usługa. Przykładem SaaS mogą być np. Netflix, Gmail czy także Office 365. Są to oczywiście przykłady skrajne, w ramach SaaS realizowane są aplikacje, usługi serwisy skrojone do potrzeb klienta, dostosowane do danej branży czy też coraz częściej – do potrzeb jednej, konkretnej firmy czy nawet jej oddziału.

PaaS

PaaS to środowisko w którym możemy we względnie prosty sposób tworzyć aplikacje, pisać i testować kod. Jest to środowisko dla programistów. Microsoft Azure będzie tu jednym z przykładów.

IaaS

IaaS to bezpieczna i skalowalna infrastruktura, gdzie nie musimy martwić się o serwery, utrzymanie, dostępne miejsce itp.

Dzięki globalnym oferentom chmury obliczeniowej (np. firmie Microsoft) i firmom takim jak Antdata(będącej członkiem Microsoft Partner Network i Cloud Solution Provider Reseller) możliwe jest tworzenie rozwiązań skrojonych do potrzeb użytkownika (rozumianego np. jako klient biznesowy, przedsiębiorstwo lub nawet jeden z jego oddziałów czy departamentów).

Rozwiązania tego mogą obejmować: budowę i utrzymanie hurtowni (repozytoriów) danych, budowę systemów raportowania, cyfryzację procesów w przedsiębiorstwie (np. system rejestracji zdarzeń, obiegu dokumentów) i wielu innych.

Antdata specjalizacyjne się w rozwiązaniach i usługach związanych z gromadzeniem, przetwarzaniem i analizą danych (raportowaniem).

Niektóre z wykorzystywanych przez nas usług:

Analiza:

 • Azure Analysis Services – obsługa rozbudowanych modeli BI.
 • Azure Data Lake Storage – magazyn do przechowywania dużych zbiorów danych o wysokiej wydajności działania.
 • Azure Databrics – analiza danych o dużej objętości oparta o platformę Spark.
 • Azure Data Factory – integrcja danych z wielu źródeł, w tym on-premise np. MS SQL, SAP HANA.

Bazy Danych:

 • AzureSQL Database – pojedyńcza baza danych Azure SQL
 • Wystąpienie zarządzalne Azure SQL
 • Azure Database dla PostgreSQL

Wystąpienia obliczalne:

 • Container Instances
 • Virtual Machines

Przykład architektury danych łączącej różne usługi Microsoft Azure:

Poznając potrzeby biznesowe klienta oraz obecnie (lub w przyszłości, jeżeli wynika to z potrzeb klienta) posiadane dane, Antdata może zaproponować, zaprojektować i wdrożyć odpowiednią dla klienta architekturę przepływu danych. To, jak są one zbierane, organizowane, przechowywane, przetwarzane i przede wszystkim – wykorzystywane jest przedmiotem naszej analizy, a później pracy wdrożeniowej.

Załóżmy wyzwanie – klient posiada wiele systemów (np. sprzedażowy, ERP), baz danych (utrzymywanych on-premise) i wielu użytkowników, którzy posiadają różne stopnie uprawnień do przeglądania i analizy danych. Analizy i raporty są tworzone ręcznie, w arkuszach kalkulacyjnych, a ich pobieranie i łączenie jest procesem czasochłonnym, manualnym, wymagającym specjalistycznej wiedzy i wysoce zawodnym. Celem jest stworzenie rozwiązania, które pozwoli klientowi uzyskać widoczność kluczowych danych w sposób szybki, automatyzowany, niezawodny, łatwo dostępny, a jednocześnie całkowicie zabezpieczony przed niepowołanym dostępem czy też wyciekiem.

Przykładowym rozwiązaniem jest zastosowanie Azure Data Factorygdzie integrujemy wiele różnych źródeł danych (systemy ERP, CRM, MES, itp.) do wspólnego chmurowego repozytorium, które jest bazą (źródłem informacji) do raportowania w Power BI (które od podstaw może wykonać Antdata). kliknij tutajDane mogą być zbierane z serwerów lokalnych, i aplikacji sieciowych (Power Apps, których tworzeniem również się zajmujemy) a nawet aplikacji zwykłych plików excel.

Zaprojektowany system raportowania raz dziennie łączy się z źródłami oraz przesyła dane do usługi Azure Synapse, która pełni rolę hurtowni danych. W hurtowni dane zawierają wszystkie niezbędne informacje słownikowe (np. informacje o dostawcy, zamówieniu, kliencie), są połączone z sobą relacjami, a więc istnieje możliwość pokazania w jednym widoku, danych z różnych obszarów funkcyjnych biznesu. Utworzony model analityczny jest podstawą do nowego raportowania klasy BI, tworzy tzw. „jedno źródło prawdy”.

Autoryzacja dostępu odbywa się poprzez Azure Active Directory i jest zintegrowana w Office 365, który najczęściej jest już wykorzystywany w przedsiębiorstwach.

microsoft azure data architecture graph

Przeczytaj więcej o naszych udanych projektach i zobacz przykłady naszej pracy.

Dlaczego rozwiązania chmurowe?

Chmura zapewnia elastyczność, skalowalność oraz redukcję kosztów. W raz z rozwojem aplikacji możemy zwiększać zużycie zasobów, a więc ponosić koszty proporcjonalnie do potrzeb. Dzięki takiemu podejściu, już na samym początku, nie są ponoszone znaczące wydatki związane z zakupem niezbędnego sprzętu on-premise.

Niektóre z zalet chmury:

 • Elastyczność
 • Skalowalność
 • Hybrydowa integracja z rozwiązaniami on-premise
 • Zwinne wdrażanie nowych rozwiązań
 • Proste i rzetelne składowanie danych
 • Efektywność kosztowa – opłata wyłącznie za zużycie.

Dlaczego Azure?

 • Microsoft przeznacza rocznie ponad miliard dolarów na inwestycje w obszarze bezpieczeństwa danych i walkę z cyberatakami.
 • Azure spełnia wymogi ponad 90 światowych norm w wielu różnych obszarach certyfikacji.
 • Z chmury Microsoftu korzysta już ponad 95% firm z listy Fortune 500.

Skontaktuj się z nami

Interesujesz się Microsoft Power BI?
Zarezerwuj termin telefonicznej konsultacji.

Scroll to Top