Strategie wdrożenia Power BI – jak zacząć?

Power BI jako ekosystem jest bardzo elastyczny i można go wykorzystać na kilkadziesiąt różnych sposobów. Ten artykuł przedstawia kilka najczęściej wykorzystywanych scenariuszy wdrożeń by pokazać różne ścieżki rozwoju Power BI. W poniższych scenariuszach zostały krótko opisane wykorzystywane komponenty Power BI jak i do kogo skierowany jest ten typ wdrożenia.

Personal BI

Scenariusz „Personal BI” został stworzony w celu zaspokojenia osobistych potrzeb raportowych, w których użytkownik tworzy własne bazy danych, obliczenia oraz raporty. Zwykle zaczyna pracę na własny użytek, z czym wiąże się duża swoboda i elastyczność w budowaniu raportowania. Swoimi rozwiązaniami dzieli się w późniejszym etapie, kiedy zmienia licencję na Power BI Pro. Jest to dobry scenariusz na rozpoczęcie przygody z Power BI lub wdrożenie projektu pilotażowego.

power bi implementation antdata

W tym scenariuszu wykorzystywane są następujące narzędzia:

 • Power BI Desktop: tworzenie kwerend, zestawów danych oraz raportów,
 • Power BI Service z licencją bezpłatną: wykorzystanie “Mojego obszaru roboczego” w chmurze do publikacji raportów, zestawów danych,
 • On-Premises Data Gateway: Personal: do odświeżania zestawów danych połączonych z Power BI Services, Gateway na licencji bezpłatnej instalowany jest na urządzeniu użytkownika,
 • Power BI Mobile: przeglądanie raportów z Power BI Service.

Small Team Collaboration

„Small Team Collaboration” jest to scenariusz napisany dla użytkowników pracujących w małych zespołach. Użytkownicy współpracują przy wykorzystaniu obszarów roboczych w pojemności udostępnionej (App Workspace). Więcej o pojemności udostępnionej przeczytasz w artykule licencje i subskrypcje Power BI.

power bi antdata strategies

W tym scenariuszu wykorzystywane są następujące narzędzia:

 • Power BI Desktop: tworzenie kwerend, zestawów danych, raportów na podstawie danych umieszczanych w lokalizacjach typu OneDrive,
 • Power BI Service z Power BI Pro: licencja Pro pozwala na wspólne dzielenie się raportami, ale również możliwością ustawienia scheduled refresh czy możliwości przesyłania raportów mailem,
 • Power BI Service Live Connection and Analyze in Excel: łączenie się z pomocą Power BI Desktop i Excel z już stworzonymi zestawami danych osadzonych na Power BI Service w celu zmniejszenia ilości zbiorów danych oraz zmniejszenia ryzyka, że zestawy danych nie są synchronizowane. Umożliwia również użytkownikom przeniesienie zestawów danych znajdujących się w Power BI Service do programu Excel w celu głębszej analizy i wykorzystania funkcjonalność Excela (tabele przestawne, fragmentatory, etc.),
 • On-Premises Data Gateway: Enterprise: do bezpiecznego odświeżania zestawów danych korporacyjnych w Power BI Service,
 • Power BI Mobile: przeglądanie raportów z Power BI Service.

Large Team Collaboration and Distribution

Scenariusz „Large Team Collaboration and Distribution” polecany jest dla zespołów rozrastających się, dla których wykorzystywanie samego „App Workspace” staje się niepraktyczne. Użytkownicy wykorzystują App Workspace oraz Apps w celu wspólnego tworzenia i rozpowszechniania raportów i modeli danych.

power bi implementation strategies antdata

W tym scenariuszu wykorzystywane są następujące narzędzia:

 • Power BI Desktop: tworzenie kwerend, zestawów danych, raportów na podstawie danych umieszczanych w lokalizacjach typu OneDrive,
 • Power BI Service z Power BI Pro: licencja Pro pozwala na wspólne dzielenie się raportami, ale również możliwością ustawienia scheduled refresh czy możliwości przesyłania raportów mailem,
 • App Workspace + Power BI App: Power BI App Workspace służy tutaj jako „pojemnik” do przechowywania powiązanych ze sobą raportów, zestawów danych czy dashboard’ów. Obszary robocze w pojemności udostępnionej są wykorzystywane jako przestrzeń do tworzenia i współpracy, natomiast Power BI App odpowiada za rozpowszechnianie kontentu dla wszystkich użytkowników. W większych zespołach, dobrą praktyką jest ograniczanie dostępu do App Workspace tylko dla użytkowników odpowiedzialnych za treść, development oraz jakość tworzonych raportów,
 • Power BI Service Live Connection and Analyze in Excel łączenie się z pomocą Power BI Desktop i Excel z już stworzonymi zestawami danych osadzonych na Power BI Service w celu zmniejszenia ilości zbiorów danych oraz zmniejszenia ryzyka, że zestawy danych nie są synchronizowane. Umożliwia również użytkownikom przeniesienie zestawów danych znajdujących się w Power BI Service do programu Excel w celu głębszej analizy i wykorzystania funkcjonalność Excela (tabele przestawne, fragmentatory, etc.),
 • On-Premises Data Gateway: Enterprise: do bezpiecznego odświeżania zestawów danych korporacyjnych w Power BI Service,
 • Power BI Mobile: przeglądanie raportów z Power BI Service.

Enterprise Level Collaboration and Distribution

On-Premises Data Gateway: Enterprise: do bezpiecznego odświeżania zestawów danych korporacyjnych w chmurze Power BI Service,

power bi implementation strategies antdata

W tym scenariuszu wykorzystywane są następujące narzędzia:

 • Power BI Desktop: tworzenie kwerend, zestawów danych, raportów na podstawie danych pobieranych przy pomocy „DirectQuery” (w przypadku analiz BIG DATA),
 • Premium Capacity in the Power BI Service: wykorzystanie Power BI Premium jest wydajniejszym rozwiązaniem pod względem kosztów przy dużej grupie użytkowników „read-only” ale również daje nam możliwość implementacji większych zestawów danych dzięki pojemności dedykowanej czy też zwiększa limit magazynu czy ilość automatycznych odświeżeń,
 • App Workspace + Power BI App: Power BI App Workspace służy tutaj jako „pojemnik” do przechowywania powiązanych ze sobą raportów, zestawów danych czy dashboard’ów. Obszary robocze w pojemności udostępnionej są wykorzystywane jako przestrzeń do tworzenia i współpracy, natomiast Power BI App odpowiada za rozpowszechnianie kontentu dla wszystkich użytkowników. W większych zespołach, dobrą praktyką jest ograniczanie dostępu do App Workspace tylko dla użytkowników odpowiedzialnych za treść, development oraz jakość tworzonych raportów,
 • Azure Active Directory B2B (Business-to-Business) or B2C (Business-to-Consumer): możliwość zapraszania użytkowników zewnętrznych, spoza organizacji takich jak klient, partner, dostawca których możemy zaprosić na nasz Azure Acitive Directory, w tym użytkowników nie posiadających konta firmowego, używających rozwiązań konsumenckich takich jak @outlook.com czy też @gmail.com,
 • Power BI Mobile: przeglądanie raportów z Power BI Service.

If you want to find out more about the particular components of Power BI ecosystem, you can read our article on Power BI licensing and subscriptions.

Interesujesz się Microsoft Power BI?

Antdata Company is an official partner and reseller of Microsoft products and licenses. Check our offer of Power BI Implementation and Power BI Training. You can also contact us directly:

Skontaktuj się z nami

Interesujesz się Microsoft Power BI? Zarezerwuj termin telefonicznej konsultacji.

Scroll to Top