Licencje i subskrypcje Power BI. Którą wybrać?

Rewolucja Business Intelligence wymusza migrację raportowania opartego o pliki Excel do środowiska Power BI. Wiąże się to z doborem odpowiednich licencji Power BI. Poniższy artykuł charakteryzuje różne rodzaje licencji i subskrypcji usługi Power BI.

1. Licencje Power BI

1.1. Czym jest licencja Power BI?


Licencja Power BI określa możliwości użytkownika w usłudze Power BI. Należy przez to rozumieć:

 • sposób pracy użytkownika
 • miejsce przechowywania zawartości (danych)
 • możliwości współdzielenia zawartości raportów

1.2. Rodzaje licencji Power BI 

1.2.1. Power BI Desktop / Free (licencja bezpłatna)

Power BI Free / Desktop jest to darmowa licencja, dzięki której użytkownikowi umożliwiane jest samodzielne łączenie ze źródłami danych, analiza tych danych oraz tworzenie raportów. Licencja ta jest skierowana zasadniczo dla osób indywidualnych tworzących raporty na własny użytek, które nie potrzebują udostępniać zawartości innym osobom za pomocą chmury.

Power BI Free / Desktop zapewnia pełną funkcjonalność tworzenia raportów klasy BI. Pozwala między innymi na:

 • integrację z setkami źródeł danych,
 • budowanie raportów lokalnie w aplikacji Power BI Desktop,
 • umieszczanie i przechowywanie danych oraz raportów w indywidualnym obszarze roboczym w chmurze („my workspace” do 1GB dla użytkownika),
 • eksport raportu / danych do programu Excel, PowerPoint, czy formatu PDF,
 • użycie języka Python,
 • tworzenie wizualizacji przy pomocy języka R.

1.2.2. Power BI Pro (licencja Pro)

Licencja Power BI Pro jest to licencja która rozszerza funkcjonalności wersji licencji bezpłatnej, między innymi o:

 • udostępnianie danych, raportów innym użytkownikom, pod warunkiem, że również posiadają licencję Pro,
 • magazynowanie zestawów danych – maksymalnie 10 GB na użytkownika,
 • eksport raportów na stronę www lub stronę SharePoint (osadzanie).

Power BI Pro jest to licencja dla indywidualnego użytkownika. Jest wykorzystywana w pełni w małych i średniej wielkości organizacjach, w których potrzebna jest możliwość łatwego i szybkiego tworzenia, udostępniania i przeglądania raportów pomiędzy użytkownikami. Licencja Pro jest również wykorzystywana w sposób hybrydowy z subskrypcją Power BI Premium.

Koszt Power BI Pro wynosi $9,99 na użytkownika miesięcznie.

1.2.3. Power BI Premium na Użytkownika

Ten rodzaj licencjonowania został uruchomiony przez Microsoft w kwietniu 2021r. Łączy w sobie zalety licencji Power BI Pro (przypisywana do użytkownika) oraz subskrypcji Power BI Premium (szczegółowy opis Power BI Premium w kolejnej sekcji – subskrypcje). Oznacza to, że użytkownicy otrzymują dostęp do zwiększonej pojemności (do 100GB na modele danych), mocy obliczeniowej, oraz częstych, automatycznych odświeżeń, zarezerwowannych dotychczas dla subskrypcji Premium (do 48x/dzień). Dostępne są także dodatkowe funkcjonalności, takie jak paginated reports czy skrypty sztucznej inteligencji (AI).
Dowiedz się więcej na stronie Microsoftu.

Koszt Power BI Premium na Użytkownika wynosi $20 na użytkownika miesięcznie.

1.2.4. Power BI Premium

ower BI Premium potocznie nazywana jest licencją, jednak w rzeczywistości jest subskrypcją Premium (nie jest przypisywana do indywidualnego użytkownika a dla całej organizacji, nie mylić z Power BI Premium na użytkownika). Power BI Premium sprawia, że przypisani użytkownicy otrzymują dodatkowe funkcje, które zostały szczegółowo opisane w rozdziale „Subskrypcje Power BI” (poniżej).

2. Subskrypcje Power BI

Subskrypcja Power BI określa miejsce w którym można przechowywać zawartość, zestawy danych i raporty. Można wyróżnić dwa typy subskrypcji dla organizacji: standardowa oraz premium.

power bi license subscription types antdata

2.1. Standardowa subskrypcja usługi Power BI 

Subskrypcja standardowa jest automatycznie przypisana do licencji Power BI Pro. Ten typ subskrypcji korzysta z obszarów roboczych w tak zwanej „pojemności udostępnionej” w chmurze Power BI Service. Użytkownicy z licencją Pro przy korzystaniu z zawartości (raportów i modeli danych) znajdującej się w „pojemności udostępnionej” mogą współpracować z innymi użytkownikami usługi Power BI Pro – publikować, subskrybować czy udostępniać raporty. Jednakże z zawartości w „pojemności udostępnionej” nie mogą korzystać użytkownicy z licencją Power BI Destop / Free.

 • Maksymalny rozmiar pojedynczego zestawu danych – 1 GB
 • Maksymalny rozmiar magazynu – 10 GB na użytkownika
 • Maksymalna liczba automatycznych odświeżeń dziennie – 8

Koszt Subskrypcji Standardowej jest wliczony w cenę licencji Power BI Pro wynoszącej – $9,99 na użytkownika miesięcznie.

2.2. Subskrypcja premium usługi Power BI 

Subskrypcja usługi Power BI Premium jest typem subskrypcji, którą przypisuje się organizacji a nie użytkownikowi. Jest to typ subskrypcji, do której zostaje przydzielona dedykowana pojemność. Organizacja ma do dyspozycji do 100 TB pojemności oraz 8 wirtualnych rdzeni zapewniających moc obliczeniową.

 • Maksymalny rozmiar pojedynczego zestawu danych – 10 GB
 • Maksymalny rozmiar magazynu – 100 TB na użytkownika
 • Maksymalna liczba automatycznych odświeżeń dziennie – 48

Użytkownicy mający dostęp do obszaru roboczego premium posiadający licencję bezpłatną mają możliwość przeglądania i analizy raportów które zostały opublikowane i udostępnione przez użytkowników z licencją Power BI Pro.

Koszt Subskrypcji usługi Power BI Premium dla całej organizacji wynosi $4995 miesięcznie.

3. Podsumowanie

Power BI Dekstop / Free:

 • Użytkownik ma możliwość analizować dane oraz tworzyć raporty,
 • Użytkownik w obszarze roboczym ma możliwość umieszczania i przechowywania danych oraz raportów do 1GB.
 • Użytkownik nie może udostępniać treści ani przeglądać treści innych użytkowników.
 • Koszt licencji: darmowa.

Power BI Pro:

 • Ta licencja rozszerza funkcje programu Power BI Desktop.
 • Do licencji przypisana jest subskrypcja standardowa („pojemność udostępniona” w chmurze Power BI Service),
 • Użytkownik ma możliwość współpracy z użytkownikami posiadającymi licencje Pro poprzez przeglądanie i korzystanie z raportów publikowanych w „pojemności udostępnionej” (do 10GB na użytkownika) przez użytkowników Power BI Pro.
 • Użytkownik ma możliwość korzystania z automatycznych odświeżeń do 8 razy dziennie,
 • Koszt licencji: $9,99 miesięcznie.

Power BI Premium na użytkownika:

 • Licencja ta łączy zalety licencji Pro (koszt per użytkownik) oraz subskrypcji Premium (większe moce obliczeniowe, AI)
 • Do licencji przypisana jest subskrypcja rozszerzona („pojemność udostępniona” w chmurze Power BI Service),
 • Użytkownik ma możliwość współpracy z innymi użytkownikami nad raportami publikowanymi w „pojemności udostępnionej” zwiększonej o dodatkowe limity (100GB na model danych),
 • Użytkownik ma możliwość korzystania z automatycznych odświeżeń do 48 razy dziennie,
 • Koszt licencji: $20 miesięcznie.

Power BI Premium:

 • Jest przypisywana całej organizacji,
 • W ramach subskrypcji otrzymujesz pojemność dedykowaną – zapewniającą do 100 TB pojemności oraz 8 wirtualnych rdzeni zapewniających moc obliczeniową,
 • 48 automatycznych odświeżeń dziennie,
 • Daje możliwość użytkownikom Power BI Desktop na współpracę z użytkownikami licencji Pro poprzez przeglądanie i korzystanie z raportów udostępnionych przez użytkowników Power BI Pro,
 • Koszt subskrypcji: $4995 miesięcznie.

4. Rekomendacje

W tym rakapicie licencje i subskrypcje zostały przyporządkowane do wybranych grup użytkowników ze względu na wielkość organizacji.

Licencja Power BI Desktop

Jest to licencja, która jest skierowana dla użytkowników rozpoczynających przygodę z Power BI, ale również dla osób / firm tworzących raporty na własnych użytek, nie potrzebujących szybkiego dzielenia się wynikami swojej pracy z innymi (przy pomocy chmury).

Licencja Power BI Pro

Licencja Power BI Pro została stworzona w celu współpracy i udostępniania raportów przez wielu użytkowników. Tego typu rozwiązanie kierowane jest przede wszystkim do małych i średnich firm w których liczba użytkowników nie pozwala na opłacalne wykorzystanie subskrypcji Power BI Premium. Jest to też dobry wybór dla dużych organizacji, które zaczynają swoją przygodę z Power BI (pozwala na realizację projektu pilotażowego)

Licencja Power BI Premium na użytkownika

Licencja Power BI Premium Per user została stworzona w celu umożliwienia mnijszym i średniej wielkości organizacjom na dostęp do zwiększonej mocy obliczeniowej oraz dodatkowych funkcjonalności analitycznych (AI). Tego typu rozwiązanie kierowane są do firm, w których niewielka liczba użytkowników przetwarza i konsumuje duże ilości danych w krótkim okresie czasu.

Power BI Premium

Subskrypcja Power BI Premium jest dedykowana dla dużych firm i organizacji, w których wykorzystanie licencji Power BI Pro nie wystarcza (także ze względu na dostępną moc obliczeniową i pojemność chmury). Power BI Premium pozwala pracować użytkownikom licencji Power BI Desktop (Free) wspólnie z użytkownikami Power BI Pro, a dzięki mocy obliczeniowej pozwala użytkownikom wydajniej korzystać ze stworzonych raportów.

Przykłady doboru licencji i subskrypcji:

Power BI Pro:

 • Dla organizacji z docelową liczbą 30 użytkowników Power BI najlepszą możliwą opcją jest wykupienie dla nich licencji Pro.
 • Koszt za 30 użytkowników jest równy: 299,70$ miesięcznie (9,99$ cena licencji Pro × 30 użytkowników)

Power BI Premium na użytkownika:

 • Dla organizacji w której niewielka liczba użytkowników (50) przetwarza i analizuje duże ilości danych, sugerowanym wyborem będzie Power BI Premium na Użytkownika.
 • Koszt za 50 użytkowników jest równy: $1000 miesięcznie ($20 cena licencji Premium na użytkownika × 50 użytkowników)

Power BI Premium:

 • Dla firmy składającej się z 1000 użytkowników, w których 50 osób tworzy raporty, a reszta zajmuje się ich analizą, najlepszym wyborem byłoby rozwiązanie hybrydowe, czyli wykorzystanie licencji Power BI Pro z subskrypcją Power BI Premium.
 • Koszt przy rozwiązaniu Power BI Pro + Power BI Premium w tym przypadku jest równy: $5494,50 miesięcznie. 50 użytkowników licencji Pro to koszt 499,50$ miesięcznie ($9,99 cena licencji Pro × 50 użytkowników), natomiast koszt subskrypcji Power BI Premium to $4995 miesięcznie.

Gdybyśmy chcieli tą samą liczbę użytkowników zestawić z rozwiązaniem opierającym się wyłącznie na licencji Power BI Pro, koszt dla firmy wyniósłby $9990 miesięcznie ($9,99 cena licencji Pro × 1000 użytkowników).

W tym przypadku różnicą pomiędzy rozwiązaniem hybrydowym (Power BI Pro + Power BI Premium), a samą licencją Pro to kwota $4495,50 miesięcznie. Należy też dodać, że wykorzystując subskrypcję Power BI Premium otrzymujemy dedykowaną pojemność i zasoby obliczeniowe w chmurze, przydatne np. podczas analiz BIG DATA.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o sposobach wdrażania Power BI, zapraszamy do przeczytania artykułu strategie wdrożeń Power BI.

Skontaktuj się z nami

Interesujesz się Microsoft Power BI? Zarezerwuj termin telefonicznej konsultacji.

Scroll to Top