Case study: Power BI Sustainability report

Perspektywy ESG: Szczegółowe badanie praktyk zrównoważonych w europejskim przemyśle meblarskim i dystrybucji

Dane użyte w tym raporcie demonstracyjnym Power BI zostały wygenerowane wyłącznie w celu prezentacji i nie odzwierciedlają rzeczywistych operacji, praktyk ani wyników konkretnych firm czy branż. Wszystkie dane, w tym między innymi dane finansowe, informacje dotyczące klientów oraz wszelkie inne metryki i wskaźniki, zostały wygenerowane losowo i nie powinny być interpretowane jako odzwierciedlenie żadnego scenariusza ze świata rzeczywistego.

Głównym celem tego ćwiczenia jest zaprezentowanie możliwości Power BI jako narzędzia do zaawansowanej analizy danych. Przedstawione dane i wizualizacje są zaprojektowane w celu symulowania typowych scenariuszy i podkreślenia potencjału Power BI w wyciąganiu wniosków z różnych zbiorów danych. Niemniej jednak, nie powinny być one traktowane jako faktograficzne ani stosowane w jakimkolwiek konkretnym kontekście biznesowym.

Należy pamiętać, że wszelkie ustalenia czy wnioski wyciągnięte z tego raportu demonstracyjnego powinny być traktowane jako hipotetyczne i nie stanowią praktycznych wskazówek do podejmowania decyzji w świecie rzeczywistym. Wszelkie podobieństwo do rzeczywistych firm, branż czy sytuacji jest przypadkowe.

zrównoważony rozwój

Podkreślamy, że Power BI to wszechstronna platforma inteligencji biznesowej, która może być dostosowana do spełnienia unikalnych potrzeb organizacji z różnych sektorów. Celem tej prezentacji jest pokazanie możliwości Power BI w kontrolowanym środowisku, pozwalając użytkownikom na eksplorację funkcji i możliwości tego narzędzia.

Przed podejmowaniem jakichkolwiek strategicznych czy operacyjnych decyzji ważne jest przeprowadzenie dokładnej analizy i walidacji z użyciem rzeczywistych, dokładnych danych w konkretnym kontekście biznesowym. Wyniki i rezultaty przedstawione w tym raporcie nie powinny być uważane za wskazujące na potencjalne rezultaty, które wynikłyby z użycia Power BI w scenariuszu ze świata rzeczywistego.

Korzystając z informacji i wizualizacji dostarczonych w tym raporcie demonstracyjnym Power BI, akceptujesz, że dane są sztucznie generowane i nie powinny być wykorzystywane w żadnych celach praktycznych.

Dążenie do zrównoważonego rozwoju jest jednym z kluczowych celów naszej firmy zajmującej się sprzedażą mebli na rynku europejskim. W niniejszym raporcie przedstawiono to zagadnienie w czterech głównych aspektach obejmujących: proces produkcji mebli z wyróżnieniem poszczególnych kategorii oraz producentów, ekologiczność placówek firmy ze szczególnym uwzględnieniem emisji dwutlenku węgla (and. carbon emissions), zużycia energii (ang. energy use) i zużycia wody (ang. water consumption), analiza opakowań, w które meble są pakowane do wysyłki oraz analiza ekologiczności magazynów, z których wysyłane są meble.

Wskaźniki recyklingu mebli: analiza według typu i producenta

Rodzaje mebli zostały poddane analizie ze względu na ich wskaźnik recyklingu z podziałem na 13 kategorii. Wskaźnik recyklingu określa, ile procent materiałów użytych do produkcji mebla nadaje się do recyklingu. Określa się go dzieląc masę materiałów zdatnych do recyklingu przez całkowitą masę użytych materiałów (wygenerowanych odpadów). Na podstawie wykresu możemy wyróżnić trzy grupy mebli. Najmniej zdatną do recyklingu grupę stanowią meble z kategorii: fotele, łóżka, kanapy. Ze względu na ich syntetyczne obicia i stelaże, ich wskaźnik recyklingu zazwyczaj nie przekracza 10%. Dotyczy to wszystkich producentów tej grupy mebli w podobnym stopniu. Do grupy produktów o przeciętnym wskaźniku recyklingu zaliczamy szafy, komody, hamaki, gabloty i krzesła. W tym przypadku, maksymalna średnia wartość wskaźnika wynosi około 40%.  Ostatnią grupę stanowią najbardziej ekologiczne, pod badanym względem meble – biurka, stołki, ławki, stoliki kawowe i stoły. Ze względu na ich wysoką zawartość drewna, ich wskaźnik recyklingu może wynosić nawet blisko 80%.

Power BI sustainability

Analiza porównawcza wykorzystania zasobów przez marki w produkcji mebli

Marki mebli zostały ujęte w zestawieniu tabelarycznym zawierającym sumy surowców – zużycie wody, zużycie energii i emisję CO2, wykorzystanych na wyprodukowanie wszystkich mebli. Na zielono wyróżnione zostały najniższe wartości, na czerwono najwyższe, a kolorem żółtym bliskie średniej. Aż osiem firm cechuje się „zielonymi” wartościami w każdej z kategorii – są to marki Manufacture, DonPedro, MaMaSion, Uhome, Avocado, Hurtex, Wilson’s i Cozzolino. Z drugiej strony, cztery firmy mają same negatywne wskaźniki – Hit, BLT, Fitter, Meubles. Należy jednak zwrócić uwagę, że sumaryczne zużycie surowców niekoniecznie świadczy o gorzej traktowanej kwestii ekologii. Firmy, które produkują więcej mebli zawsze będą zużywać więcej surowców.

sustainability data for manufacturers

Wyróżnienie firm o wysokim zużyciu surowców w produkcji mebli

Kolejnym wskaźnikiem, który może znajdować najmniej korzystnie prezentujące się marki, jest zestawienie Worst 3 ukazujące po trzy firmy, których średnie zużycie surowca per kilogram produktu (mebla) jest największe. Według kategorii zużycia CO2 są to firmy Furnitux, BLT, De Beaux Meubles (średnio 11,89, 11,74 i 8,05 kg CO2 na kilogram produkowanego mebla), według energii – Meubles, Henry i De Beaux Meubles (kolejno 6,36, 6,22 i 5,12 kWh na kilogram mebli) oraz według zużycia wody – Meubles (130,64 litrów na kilogram mebli), Henry (129,97 litrów) i U-Roof (125,37 litrów). Warto zaznaczyć, że trzy firmy – Meubles, Henry i De Beaux Meubles, powtarzają się dwukrotnie w tych zestawieniach.

CO2 emission sustainability

Zużycie zasobów w biurach: Regionalne spojrzenie na zużycie energii elektrycznej, CO2 i wody

Druga część raportu ujmuje zużycie energii elektrycznej, emisję CO2 i zużycie wody w biurach i placówkach firmy. Znajdują się one w Europie centralnej. Z wykresu punktowego oraz map można stwierdzić, że średnie miesięczne zużycie wszystkich surowców jest największe w północno-zachodniej części Francji. Dzieląc placówki firmy na grupy ze względu na średnie zużycie wody i ślad węglowy, możemy wyróżnić 45 biur o niskim zużyciu, 88 z niższym do średniego zużyciem, 93 z średniowysokim oraz jedynie 25 z wysokim zużyciem surowców. Dwa najmniej ekologiczne, pod tym względem, biura znajdują się w miastach Pleuven oraz Chateauneuf Du Faou we Francji (ponownie w rejonie północno-zachodnim).

water footprints sustainability
water use sustainability power bi
sustainability power bi reports
sustainability reports power bi

Roczne trendy w zużyciu zasobów i planowane działania dla zrównoważonego funkcjonowania biur

W raporcie przedstawiono dane z całego roku 2021. Na ich podstawie możemy zaobserwować trendy zużycia wody, zużycia energii elektrycznej i emisji dwutlenku węgla w ujęciu miesięcznym. Na wykresie w skali logarytmicznej przedstawione zostały trzy odpowiadające im linie trendu. Średnie miesięczne zużycie wody nie zmniejszało się i w ciągu całego roku utrzymywało się na poziomie około 43 000 litrów na biuro. Średnia emisja CO2 w ciągu dwunastu miesięcy roku 2021. Największy spadek zanotowano w pierwszym kwartale. Jest to spowodowane wdrożeniem nowych rozwiązań i niskoemisyjnych urządzeń w placówkach. W przypadku zużycia energii elektrycznej, zanotowany został stopniowy wzrost pogłębiający się przez cały rok. Najprawdopodobniej jest on skutkiem stopniowego powrotu coraz większej liczby pracowników do biur po pierwszym roku pandemii COVID-19. Aby powstrzymać dalszy przyrost zużycia energii, w roku 2022 planujemy podjąć kroki polegające na stopniowej wymianie sprzętu w biurach na energooszczędny oraz stałym wprowadzeniu hybrydowego lub zdalnego trybu pracy tam, gdzie to możliwe.

power bi sustainability chart

Wpływ opakowań na środowisko: materiał, koszt i kwestie związane z recyklingiem

Trzecim aspektem, który został przedstawiony w raporcie jest wpływ opakowań na ekologię. Meble wysyłane są w różnych rodzajach opakowań, w zależności od ich gabarytów i specyfikacji. Stosowane są także różnego rodzaju wypełnienia – papierowe, ze zwykłej, plastikowej pianki, ale także z eko-pianki. Produkcja wszystkich tych opakowań zostawia ślad węglowy, zużywa wodę i energię elektryczną. Nie bez znaczenia jest też koszt opakowań, który jest zależny od surowców, a także wskaźnik recyklingu określający, w jakim stopniu składowe opakowania nadają się do recyklingu. Wszystkie elementy tabeli zostały oznaczone trzema kolorami. Na podstawie tego podziału, możemy wyróżnić opakowanie, które cechuje się dobrymi notami we wszystkich kategoriach, zarówno ekologicznych, jak i cenowych. Jest to opakowanie 751 – small paper box with mixed filling. Z drugiej strony, możemy wyróżnić też jedno opakowanie, które ma same najgorsze noty. Mowa o opakowaniu 862 (big box with plastic stretch and filling), które jest zarówno nieekologicznie, jak i stosunkowo drogie.

power bi sustainability dataset

Skład materiałowy opakowań: zawartość plastiku vs papieru i implikacje kosztowe

Wykres kolumnowy znajdujący się pod opisaną wcześniej tabelą ukazuje rozkład użytych materiałów w każdym rodzaju opakowań. Zawarta jest tam procentowa zawartość papieru i plastiku w każdym z 20 rodzajów opakowań. Możemy wyróżnić zarówno kilka opakowań z ponadprzeciętną zawartością plastiku (powyżej 85%) – numer 485, 598, 794, 862; a także kilka tych, które zostały wykonane niemal całkowicie z papieru i mają zawartość plastiku mniejszą niż 10% – 141, 465, 484, 772.

power bi raport zrównoważony rozwój

Na wykresie punktowym, znajdują się informacje dotyczące kosztu opakowań i ilości sprzedanych opakowań każdego typu. Szarymi przerywanymi liniami oznaczone zostały średnie wartości ukazywanych kategorii – średni koszt pojedynczego opakowania i średnia liczba wykorzystanych opakowań każdego typu.

zrównoważony rozwój power bi

Potencjalne modyfikacje opakowań: analiza przewidująca koszt i wskaźnik recyklingu

Pod wykresem punktowym znajduje się narzędzie analityczne, służące do przewidywania kosztu i wskaźnika recyklingu zmienionego opakowania. Aby z niego skorzystać, wystarczy wybrać rodzaj opakowania i suwakiem określić nową procentową zawartość plastiku w tym opakowaniu. Dzięki temu narzędziu, można określić wpływ zmniejszenia lub zwiększenia ilości plastiku w opakowaniu na cenę i wskaźnik recyklingu opakowania.

analiza prewencyjna power bi

Operacje magazynowe i ich wpływ na środowisko: analiza wysyłki mebli i wskaźników recyklingu

Ostatnia strona raportu ujmuje wysyłkę mebli z poszczególnych magazynów. Firma dysponuje trzema magazynami – A, B i C. Ponad połowa zamówień wysyłanych jest z magazynu B, magazyn A obsługuje niecałe 30% zamówień, a C niecałe 20%.

wpływ na środowisko power bi

Wykres liniowy obrazuje wskaźnik recyklingu produktów wysyłanych z każdego magazynu. Każda linia ciągła przedstawia trend w ujęciu miesięcznym dla jednego magazynu w roku 2021, a pojedyncza linia przerywana określa cel wartości wskaźnika recyklingu, do jakiego firma dąży. Możemy zauważyć, że cel ten nie został spełniony przez żaden z magazynów, jednak wszystkie były bliskie jego spełnienia. Każdy z magazynów miał wskaźnik na poziomie 67-69% i nie odnotowano żadnej wyraźnej tendencji wzrostowej ani spadkowej. Cel 70% był bliski i będzie możliwy do osiągnięcia w kolejnym roku.

wpływ na środowisko

Śledzenie zużycia zasobów w magazynach: analiza porównawcza i trendy w roku 2021

Wykresy wstążkowe znajdujące się po prawej stronie raportu, ukazują zużycie wody, emisję CO2 i zużycie energii elektrycznej w każdym z magazynów w roku 2021. Możemy zauważyć, że zużycie wody nie uległo dużej zmianie na przestrzeni roku. Żaden magazyn nie zużywał jej znacząco więcej niż inny. Największe sumaryczne zużycie wody zanotowano w styczniu, maju i grudniu, jednak w pozostałych miesiącach nie było ono wiele mniejsze. W przeciwieństwie do statystyk zużycia wody, emisja dwutlenku węgla i zużycie energii znacząco wzrosło w trakcie roku. Jest to konsekwencją zwiększonej sprzedaży pod koniec roku, z którą zużycie CO2 i energii elektrycznej bezpośrednio koreluje. Żaden magazyn nie wyróżniał się największym ani najmniejszym zużyciem utrzymującym się cały rok. W przypadku zużycia energii elektrycznej, największy wzrost i zarazem największą wartość zauważamy w listopadzie 2021 roku, natomiast dla dwutlenku węgla – w grudniu 2021. W zestawieniu wyróżnia się opisane wcześniej zużycie wody na stałym poziomie. Zostało ono osiągnięte dzięki wprowadzeniu filtrów i ograniczeń oszczędzających wodę na liniach produkcyjnych w drugiej połowie roku. Dzięki temu, mimo zwiększonej sprzedaży, udało się osiągnąć porównywalne zużycie wody.

analiza porównawcza power bi
power bi analiza porównawcza
power bi analiza porównawcza

Skontaktuj się z nami

Interesujesz się Microsoft Power BI? Zarezerwuj termin telefonicznej konsultacji.

Scroll to Top